Конкурс за пријем ученика средњих школа у РС у установе за смештај и исхрану ученика за 2011./2012.

Капацитет места у Дому: 43 места

  • мушких 26 места
  • женских 17 места

 

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

  • за прву расподелу – од 12. до 19. јула 2011. године
  • за преостала слободна места – од 23. до 27. августа 2011. године

 

Потребна документа (обавезна конкурсна документација):

  • оверена фотокопија сведочанства о завршеној ОШ (за ученике уписане у I разред средње школе)
  • оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике уписане у II, III, IV разред средње школе)
  • уверење о приходима по члану породице
  • лекарско уверење не старије од 15 дана (оверена фотокопија)
  • извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија)