Акредитовани семинар „Модуларни програм“

Акредитовани семинар „Модуларни програм“ из каталога одобрених програма стручног усавршавања за школску 2011./2012. годину (Каталог, редни број 103.)

Координатор: Драган Маринчић

Акредитовани семинар - Модуларни програм

Међународно студијско путовање у Хрватску

Међународно студијско путовање „Одгојно-образовно укључивање у Републици Хрватској“ (школе у Ријеци, Опатији и Пули).

Стручни скуп је намењен едукацијским рехабилитаторима запосленим у посебним установама у Републици Србији.

Водитељ: Роберт Цимперман

Међународно студијско путовање у Хрватску