Курс сензорне интеграције

Учешће на курсу сензорне интеграције – УВОД У СЕНЗОРНУ ИНТЕГРАЦИЈУ (SIAT) – референт и предводник курса: Kristiane Kull-Sadacharam

Организатор:
C.S.P.E.R. – Центар за едукацију и рехабилитацију
Маршала Бирјузова 16, 11000 Београд
GSID® Gesellschaft für Sensorische Integration Jean Ayres®, Deutschland und International e.V.

Настави…