Конкурс за пријем ученика средњих школа у РС у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2011/2012

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

  • за прву расподелу – од 6. до 14. јула 2012. године,
  • за преостала слободна места – од 27. до 31. августа 2012. године,
  • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 27. до 31. августа 2012. године.

Потребна документа (обавезна конкурсна документација):

  • оверена фотокопија сведочанства о завршеној ОШ (за ученике уписане у I разред средње школе);
  • оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике уписане у II, III, IV разред средње школе);
  • уверење о приходима по члану породице;
  • лекарско уверење, не старије од 15 дана (оверена фотокопија)
  • извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија)