Јавна набавка мале вредности – набавка угља за грејну сезону 2013./2014.

Школа је покренула поступак јавне набавке мале вредности – за набавку угља за грејну сезону 2013./2014. Позив за подношење понуда и конкурсну документацију можете преузети овде: