Јавна набавка – намирнице и прехрамбени производи за 2014. – измена конкурсне документације

 

Јавна набавка – намирнице и прехрамбени производи за 2014. – измена конкурсне документације

Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије 2014.

Школа је покренула поступак јавне набавке мале вредности – за набавку електричне енергије за 2014. годину. Позив за подношење понуда и конкурсну документацију можете преузети овде:

 

Јавна набавка – намирнице и прехрамбени производи за 2014.

Школа је покренула поступак јавне набавке намирница и прехрамбених производа за 2014. Позив за подношење понуда и конкурсну документацију можете преузети овде: