Конкурс за пријем ученика у дом за 2014/2015

Преузмите документацију везану за Конкурс за пријем у дом основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић“ Ужице, објављен у Просветном прегледу, маја 2014. године.