Обавештење о настави на даљину у току ванредног стања

На следећем линку можете видети допис Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, који се тиче реализовања наставе током ванредног стања.

Настава на даљину у ванредном стању

Обавештење о проглашењу ванредног стања и прекиду рада установа образовања и васпитања

ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
- директору
Поштована/-и,
У складу са Одлуком о проглашењу ванредног стања на целој триторији Републике Србије, која је ступила на снагу вечерас 15.03.2020. године, установе образовања и васпитања неће радити од понедељка 16.03.2020. године.
У току сутрашњег дана школе ће добити потребне информације и упутства за организовање и спровођење наставе на даљину почевши од 17.03.2020. године (уторак). Од директора школа и наставника очекује се да у току сутрашњег дана изврше потребне припреме и информисање ученика и њихових родитеља/законских старатеља о организованој настави на даљину. Потребно је планирати обавештавање ученика и координацију наставе на даљину тако да што мањи број запослених долази у установу, а да своје радне обавезе у највећој мери обављају од куће. Током боравка у установи сви запослени су у обавези да се придржавају здравствено-хигијенских мера, упутстава и наредби надлежних служби.
У данима који су пред нама Министарство просвете, науке и технолошког развоја ће пружити потребну помоћ школама, ученицима и њиховим родитељима да наставу на даљину организују, спроводе и прате на делотворан и ефикасан начин.
Заједничким напорима, добром координацијом и синхронизованим активностима можемо допринети да се актуелна кризна ситуација за образовни систем, али и систем у целини, предупреди и тиме ублаже њене последице. У том смислу, позивамо Вас на посвећено деловање и одговорно поступање!

С поштовањем,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја 

15.03.2020. године

Велика златна медаља за најуспешнију васпитно-образовну установу у категорији основношколског образовања у Србији и региону

У периоду  4-5. марта 2020. године одржан је 15. Међународни сајам образовања „Путокази“, у Новом Саду, на коме је наша Основна школа за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић“ из Ужица добила највеће појединачно признање за квалитет установе по други пут – Велику златну медаљу за најуспешнију васпитно-образовну установу у категорији основношколског образовања у Србији и региону.
У оцењивању квалитета 85 пријављених учесника из области предшколског васпитања и образовања, основног образовања и васпитања, општег и уметничког средњег образовања и васпитања, средње – стручног образовања и васпитања и високошколског образовања коришћени су следећи критеријуми: квалитет објекта, интеграција са другим системима, промоције и презентације, успешност ученика, заштита животне средине, хуманитарне активности, спортске активности и екстерно вредновање квалитета.

нс

Препоруке школи ради спречавања ширења инфекција

Министарство просвете, науке и технолошког развоја упутило је допис директорима свих основних и средњих школа, са препорукама које би омогућиле спречавање ширења инфекција. Допис и препоруке можете видети на следећем линку.

Допис са препорукама ради спречавања ширења инфекција

ПЛАН НАДОКНАДЕ ЧАСОВА

          ПЛАН НАДОКНАДЕ ЧАСОВА ЗА ПЕРИОД 3-6. МАРТ 2020.

Смена Редни број часа Редни број у есДневнику Трајање часова
 

 

 

 

ПРВА

СМЕНА

 

1. 1. 7.30–8.00
2. 8.00–8.30
2. 3. 8.35–9.05
4. 9.05–9.35
ВЕЛИКИ ОДМОР 9.35–10.00 (25 минута)
3. 5. 10.00–10.30
6. 10.30–11.00
4. 7. 11.05–11.35
8. 11.35–12.05
5. 9. 12.10–12.40
6. 10. 12.45–13.15
7. 11. 13.20–13.50

 

        ПЛАН НАДОКНАДЕ ЧАСОВА ЗА ПЕРИОД 10-13. МАРТ 2020.

Смена Редни број часа Редни број у есДневнику Трајање часова
 

 

 

ПРВА

СМЕНА

 

1. 1. 7.30–8.00
2. 2. 8.05–8.35
3. 3. 8.40–9.10
ВЕЛИКИ ОДМОР 9.10–9.35 (25 минута)
4. 4. 9.35–10.05
5. 5. 10.10–10.40
6. 10.40–11.10
6. 7. 11.15–11.45
8. 11.45–12.15
7. 9. 12.20–12.50
10. 12.50–13.20

УПИС УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2020/2021.ГОДИНИ

Основна школа за образовање ученика са сметњама у развојуМиодраг В. Матић“ у Ужицу уписује ученике првог разреда и полазнике припремног предшколског програма од 1. априла 2020. године.

Напомена: Oбзиром на специфичност установе, уз захтев родитеља/старатеља и обавезно мишљење ИРК, деца се могу уписати у школу током целе школске 2020/2021.године

У први разред основне школе уписују се сва деца која до почетка школске године имају најмање шест и по, а највише седам и по година.

Aко дете старије од седам и по година  због болести или других разлога није уписано у први разред, може да се упише у први или одговарајући разред, на основу претходне провере знања.

У предшколску групу уписују се сва деца у години пред полазак у школу.

Потребна документација за упис у први разред:

  • * Извод из матичне књиге рођених за дете;
  • * Мишљење интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке ученику;
  • * Потврда о пребивалишту;
  • * Уверење о завршеном припремном предшколском програму (може се накнадно доставити када родитељима буде уручено у предшколској установи коју је дете похађало).

Потребна документација за упис у предшколске групе:

  • * Извод из матичне књиге рођених за дете;
  • * Мишљење интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке ученику;

tttt