ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ, ШКОЛСКА 2021/2022.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ, ШКОЛСКА 2021/2022.ГОДИНЕ

 

  Документа за упис у припремни предшколски програм:

Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику (Интерресорна комисија)

- Доказ о пребивалишту родитеља/старатеља

- Извод из матичне књиге рођених

 

  Документа за упис у основну школу:

– Уверење о похађању припремног предшколског програма

Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику(Интерресорна комисија)

Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта) и упис.

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2021/22. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године.

Установа такође пружа додатну подршку (дефектолошки и логопедски третмани) која се остварује и кроз програмске активности подстицања сензорно-перцептивних, базичних и виших моторичких функција, когнитивних способности, вербалне и невербалне комуникације, социјалних, концептуалних и практичних адаптивних вештина. Додатна подршка је усмерена и на ученике из других основних школа са територије Златиборског округа, уз мишљење интерресорне комисије (Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику).

Простор у коме се пружа додатна подршка, опрема и материјали су приступачни деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Детаљне информације о Школи и нашим услугама можете погледати на сајту  www.mvmatic.edu.rs

СВЕТСКИ ДАН ОСОБА СА ДАУНОВИМ СИНДРОМОМ

Светски дан особа са Дауновим синдромом установљен је сада већ давне 2006. године, а циљ обележавања овог дана је буђење свести и разумевања како би се поштовала права људи с Дауновим синдромом и побољшао њихов положај, а самим тим и квалитет живота.

Сваке године, 21. марта, на први дан пролећа, обележава се овај дан, а датум је симболично изабран зато што се баш на 21. хромозому догађа аномалија, у виду присутности три хромозома, уместо два.

Симбол овог дана су шарене чарапе, а ношењем шарених чарапа се показује подршка, да се они интегришу у друштво, да им се осигура место у вртићима, школама и на пословима.

1