ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 2023/2024. ГОДИНУ

Министарство просвете планира да у складу са Одлуком Владе Републике Србије број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе одабрале да користе у настави у школској 2023/2024. години за ученике основних школа.

Циљ је да се у школској 2023/2324. години, а у складу са средствима из буџета за 2023. годину у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе, обезбеде бесплатни уџбеници за што већи број ученика основних школа.

За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном  образовном плану (ИОП1, ИОП2) није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ, ШКОЛСКА 2023/2024.ГОДИНЕ

Документа за упис у припремни предшколски програм:

– Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику (Интерресорна комисија)

 

Документа за упис у први разред основне школе:

– Уверење о похађању припремног предшколског програма

– Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику(Интерресорна комисија)

Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта) и упис.

 

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2023/24. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2016. до 28. фебруара 2017. године.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, школа може да одложи упис детета у први разред за годину дана, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера за додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

Наша установа је добила статус ресурсног центра.

Ресурсни центар нуди услуге:
-дефектолошке процене
-рану интервенцију
-укључивање деце у индивидуалне логопедско-дефектолошке третмане
-подршку деци са сметњама у развоју који су укључени у вртиће и школе
-подршку васпитачима, наставницима и стручним сарадницима
-индивидуалну подршку у соби за сензорну интеграцију
-реедукацију психомоторике
-индивидуалну подршку у сензорној соби