Уџбеници за школску 2023/2024.

Одлука о усвајању уџбеника

Уџбеници за I разред

Уџбеници за II разред

Уџбеници за III разред

Уџбеници за IV разред

Уџбеници за V разред

Уџбеници за VI разред

Уџбеници за VII разред

Уџбеници за VIII разред

Уџбеници за припремно – предшколску групу

Програм изградње капацитета у оквиру подршке развоју ресурсних центара у Србији

29.6.2023. у нашој установи је одржана  обука – Програм изградње капацитета у оквиру подршке развоју ресурсних центара у Србији. Обука је део пројекта који реализују Министарство просвете и УНИЦЕФ. Предавачи, проф. др Ненад Глумбић и педагошкиња Мирјана Лазор представили су теоријски оквир и практичне  активности којима су нам приближили нове инклузивне политике  и документацију која ће се користити током процене и одабира адекватне асистивне технологије у раду са ученицима којима се пружа додатна подршка.  Од посебног је значаја да ће се кроз рад ресурног центра повећати приступ асистивној технологији која ће олакшати учење и функционисање деце са сметњама у развоју.

Учесници су стекли знања, вештине и компетенције за препознавање потреба, процене и имплементације асистивне технологије у животно и радно окружење корисника.

1 2 3 4  6