Анкета о учењу на даљину

Са ученицима  који бораве у Дому је спроведена анкета у којој је испитано њихово задовољство поводом реализације наставе на даљину. На следећем линку можете погледати питања. Добијени резултати ће помоћи за  уочавање и помоћ при превазилажењу проблема на које наилазе.

АНКЕТА