ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ У ПРИПРЕМНО ПРЕДШКОЛСКО И ПРВИ РАЗРЕД

ОСНОВНА ШКОЛА
- директору
ПРЕДМЕТ: Подршка родитељима при исказивању интересовања за упис у основну школу
Поштована/-и,
        У вези са дописом о исказивању интересовања за упис у основну школу (број 610-00-00297/2020-07 од 30.03.2020. године) и Упутством за коришћење апликације за исказивање интересовања за упис у основну школу, у условима ванредног стања када родитељи ученика не треба да долазе у школу, потребно је да одредите лице или лица запослена у школи која родитељи могу контактирати сваког радног дана у одређено време у вези са свим питањима око исказивања интересовања за упис у први разред.
        Потребно је да на сајту школе и физички доступном месту (улазна врата школе, спољашња огласна табла) поставите информацију која ће садржати следеће елементе:
- име и презиме лица које ће давати информације родитељима у вези са уписом у први разред – телефоном или мејлом (сугеришемо да, кад год је то могуће, лице за контакт буде секретар школе), по потреби и више лица;
- контакт телефон лица које је одређено за давање информација (службени број или други услужни број-фиксни и/или мобилни); уколико се даје школски фиксни број телефона, потребно је обезбедити да лице одређено за контакт буде у школи у одређеном временском интервалу;
- временски интервал у току дана када се родитељи могу обратити телефоном за добијање потребних информација;
- електронску адресу на коју се родитељи могу обратити за одговоре у вези са уписом деце у први разред
С поштовањем
Миленко Николића
    ШУ Ужице
Видовданска 34
  31000 Ужице
тел.031/513-092

 

ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ ИСПРЕД НАШЕ УСТАНОВЕ:

Бојана Петковић- дипломирани правник, секретар школе, 064/182-67-83

Александра Мутавџић-дипломирани дефектолог, 060/332-22-41

Мејл адреса: skolamvm@gmail.com

Све неопходне информације можете добити сваког  радног дана у периоду од 9.00 до 13.00 часова.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани,

Неопходно је да, у најкраћем року, оспособите Ваше установе за потенцијални прихват лица угрожених од инфекције или прихват других лица по одлуци Кризног штаба локалне самоуправе. Молимо Вас да, у што краћем року, обавестите ученике и њихове родитеље, односно студенте да се ствари које су остале после исељења, могу преузети до 26. марта у 15 сати. Обавезни сте да осигурате да се преузимање обави на безбедан начин: да се поштује препоручени размак између лица која долазе по ствари, што краће задржавање у установи, као и да се поштују све остале заштитне мере.

Уколико ученици и студенти нису у могућности да преузму своје личне ствар, оне морају бити комисијски спаковане, адекватно обележене и ускладиштене на безбедан начин. Посебну пажњу приликом одлагања треба посветити стварима од вредности или електронским уређајима, уколико их има.

Молимо Вас да ову инструкцију схватите као обавезујућу.

У наставку прослеђујемо инструкцију Министарства унутрашњих послова – Сектор за ванредне ситуације.

Имајући у виду све наведено, потребно је да започнете процедуру за прибављање заштитне опреме за запослене, који ће бити укључени у припрему објекта за стављање на располагање Кризном штабу локалне самоуправе, према потреби.

Сви желимо да до те потребе не дође, али смо дужни да се за њу припремимо.

Хвала на сарадњи!

Срдачно,

Марина Хасановић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Управа за управљање ризиком
Национални центар 112
011/2282-927
011/2282-928

Обавештење о конкурсима и уговорима закљученим на одређено време

ОСНОВНА ШКОЛА
СРЕДЊА ШКОЛА
-директору

            Поводом Уредбе о мерама за време ванредног стања („Службени гласник РС“, број 31/20) и Одлуке Владе о обустави извођења наставе у високошколским установама, средњим и основним школама и редовног рада установа предшколског васпитања и образовања, 05 Број: 53-2504/2020 од 15. марта 2020. године, Министарство просвете, науке и технолошког развоја упућује следеће инструкције основним и средњим школама:

 

1) Обуставља се поступак расписивања и спровођења конкурса у основним и средњим школама, који су започети након добијања сагласности Комисије Владе Републике Србије за ново запошљавање и расписивање конкурса, док траје опасност од ширења заразне болести COVID-19 и ванредно стање. Обустављање поступака из става 1. ове тачке школе примењују почев од 16. марта 2020. године, о чему треба да обавесте заинтересована лица – учеснике конкурса. Након престанка опасности од ширења заразне болести COVID-19 и ванредног стања, сви започети поступци се настављају.

 

            2) Запосленима који су у радном односу на одређено време, а којима истиче рок на који су примљени, школа ће продужити радни однос на одређено време, осим у случају повратка запосленог кога замењује.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
     ШУ Ужице
Видовданска 34
  31000 Ужице
тел.031/513-092