Конкурс за пријем ученика средњих школа у установу за смештај и исхрану деце у школској 2018/2019. години, а у склопу ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић″

Koнкурс-за-пријем-у-дом-2018-2019

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у просторијама школе у периоду од 05. до 17. јула 2018. године, од 08 -14 часова.

Коначна ранг листа за пријем ученика у дом за 2014/2015.

Коначна ранг листа 2014/2015 (обавезно прочитајте обавештење):

Конкурс за пријем ученика у дом за 2014/2015

Преузмите документацију везану за Конкурс за пријем у дом основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић“ Ужице, објављен у Просветном прегледу, маја 2014. године.

Коначна ранг листа примљених ученика за смештај и исхрану за школску 2013/2014


Закључивање уговора о смештају и исхрани ученика у Дом вршиће се од 01.09.2013. године, од 8 до 19 часова. Уговор се закључује са родитељима или старатељима ученика.

Приликом закључивања уговора потребно је:

  1. Лекарско уверење о здравственом стању ученика са назнаком да је здравствено способан за боравак у установи за колективни смештај – не старије од 15 дана;
  2. Уплата за септембар 3.900,00 динара.

Конкурс за пријем ученика средњих школа у РС у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2011/2012

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

  • за прву расподелу – од 6. до 14. јула 2012. године,
  • за преостала слободна места – од 27. до 31. августа 2012. године,
  • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 27. до 31. августа 2012. године.

Потребна документа (обавезна конкурсна документација):

  • оверена фотокопија сведочанства о завршеној ОШ (за ученике уписане у I разред средње школе);
  • оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике уписане у II, III, IV разред средње школе);
  • уверење о приходима по члану породице;
  • лекарско уверење, не старије од 15 дана (оверена фотокопија)
  • извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија)