Конкурс за пријем ученика средњих школа у установу за смештај и исхрану деце у школској 2019/2020. години, а у склопу ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић″

Koнкурс-за-пријем-у-дом-2019-2020

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у просторијама школе у периоду од 08. до 20. јула 2019. године, од 07.30 -15.00 часова.

Конкурс за пријем ученика средњих школа у установу за смештај и исхрану деце у школској 2018/2019. години, а у склопу ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић″

Koнкурс-за-пријем-у-дом-2018-2019

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у просторијама школе у периоду од 05. до 17. јула 2018. године, од 08 -14 часова.

Коначна ранг листа за пријем ученика у дом за 2014/2015.

Коначна ранг листа 2014/2015 (обавезно прочитајте обавештење):

Конкурс за пријем ученика у дом за 2014/2015

Преузмите документацију везану за Конкурс за пријем у дом основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић“ Ужице, објављен у Просветном прегледу, маја 2014. године.