Јавна набавка – намирнице и прехрамбени производи

Позив за подношење понуде

Конкурсна докумeнтација

ОДЛУКЕ ЗА ХРАНУ 2018

Обавештење о закљученом уговору- партија 9. конзумна јаја

Обавештење о закљученом уговору, партија 2-месни производи

Обавештење о закљученом уговору, партија 3-припремљена и конзервирана риба

Обавештење о закљученом уговору, партија 4.млечни производи

Обавештење о закљученом уговору, партија 6- роба широке потрошње

Обавештење о закљученом уговору, партија 8- пољопривредни производи

Обавештење о закључењу уговора, партија 1.месо

Обавештење о закључењу уговора, партија 7- бурек и пите

Обавештење о закључењу уговора, партија 10.-замрзнута теста

Обавештење о закључењу уговра, партија 5.-хлеб, свежа пецива и колачи – Copy

Обавештење о закљученим уговорима за ЈН 1.1.3/2016- партије од 1-10

partija-1-meso

partija2-mesni-proizvodi

partija-3-pripremljena-i-konzervisana-rib

partija-4-mleko-i-mlecni-proizvodi

partija-5-hleb-sveza-peciva-i-kolaci

partija-7-burek-i-pite

partija-8-poljoprivredni-proizvodi

partija-9-proizvodi-zivotinjskog-porekla-konzumna-jaja

partija-10-zamrznuta-testa-