Конкурс за пријем ученика средњих школа у установу за смештај и исхрану деце у школској 2021/2022. години, а у склопу ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић″

Пријављивање кандидата на конкурс за пријем у Дом обавиће се у просторијама школе сваког радног дана, у периоду од

12. до 24. јула 2021. године, од 08.00 до 14.00 часова.

Додатне информације и услове конкурса можете погледати на следећем линку:

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ У ДОМ

 

0

УЏБЕНИЦИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022.

Уџбеници за први разред

Уџбеници за други разред

Уџбеници за трећи разред

Уџбеници за четврти разред

Уџбеници за пети разред

Уџбеници за шести разред

Уџбеници за седми разред

Уџбеници за осми разред

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ, ШКОЛСКА 2021/2022.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ, ШКОЛСКА 2021/2022.ГОДИНЕ

 

  Документа за упис у припремни предшколски програм:

Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику (Интерресорна комисија)

- Доказ о пребивалишту родитеља/старатеља

- Извод из матичне књиге рођених

 

  Документа за упис у основну школу:

– Уверење о похађању припремног предшколског програма

Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику(Интерресорна комисија)

Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта) и упис.

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2021/22. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године.

Установа такође пружа додатну подршку (дефектолошки и логопедски третмани) која се остварује и кроз програмске активности подстицања сензорно-перцептивних, базичних и виших моторичких функција, когнитивних способности, вербалне и невербалне комуникације, социјалних, концептуалних и практичних адаптивних вештина. Додатна подршка је усмерена и на ученике из других основних школа са територије Златиборског округа, уз мишљење интерресорне комисије (Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику).

Простор у коме се пружа додатна подршка, опрема и материјали су приступачни деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Детаљне информације о Школи и нашим услугама можете погледати на сајту  www.mvmatic.edu.rs

ОБАВЕШТЕЊЕ И ИСКАЗИВАЊЕ ИНТЕРЕСОВАЊА ЗА ВАКЦИНАЦИЈУ ПРОТИВ COVID-19

Обавештење о пријављивању за вакцинацију против COVID-19

Исказивање интересовања за вакцинацију против COVID-19

На следећем линку се можете пријавити за имунизацију: eUprava