Конкурс за пријем ученика средњих школа у установу за смештај и исхрану деце у школској 2023/2024. години, а у склопу ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић″

Пријављивање кандидата на конкурс за пријем у Дом обавиће се у просторијама школе сваког радног дана, у периоду од

03. до 14. јула 2023. године, од 07.30 до 15.00 часова. Потребно је да се донесе попуњена пријава која се налази на следећем линку: ПРИЈАВА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ДОМ

Додатне информације и услове конкурса можете погледати на следећем линку:

КОНКУРС-ЗА-ПРИЈЕМ-У-ДОМ-2023-2024.

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 2023/2024. ГОДИНУ

Министарство просвете планира да у складу са Одлуком Владе Републике Србије број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе одабрале да користе у настави у школској 2023/2024. години за ученике основних школа.

Циљ је да се у школској 2023/2324. години, а у складу са средствима из буџета за 2023. годину у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе, обезбеде бесплатни уџбеници за што већи број ученика основних школа.

За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном  образовном плану (ИОП1, ИОП2) није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ, ШКОЛСКА 2023/2024.ГОДИНЕ

Документа за упис у припремни предшколски програм:

– Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику (Интерресорна комисија)

 

Документа за упис у први разред основне школе:

– Уверење о похађању припремног предшколског програма

– Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику(Интерресорна комисија)

Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта) и упис.

 

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2023/24. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2016. до 28. фебруара 2017. године.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, школа може да одложи упис детета у први разред за годину дана, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера за додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

Наша установа је добила статус ресурсног центра.

Ресурсни центар нуди услуге:
-дефектолошке процене
-рану интервенцију
-укључивање деце у индивидуалне логопедско-дефектолошке третмане
-подршку деци са сметњама у развоју који су укључени у вртиће и школе
-подршку васпитачима, наставницима и стручним сарадницима
-индивидуалну подршку у соби за сензорну интеграцију
-реедукацију психомоторике
-индивидуалну подршку у сензорној соби

 

Конкурс за пријем ученика средњих школа у установу за смештај и исхрану деце у школској 2022/2023. години, а у склопу ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић″

Пријављивање кандидата на конкурс за пријем у Дом обавиће се у просторијама школе сваког радног дана, у периоду од

12. до 22. јула 2022. године, од 08.00 до 14.00 часова.

Додатне информације и услове конкурса можете погледати на следећем линку:

КОНКУРС-ЗА-ПРИЈЕМ-У-ДОМ

НАША УСТАНОВА ДОБИЛА СТАТУС РЕСУРСНОГ ЦЕНТРА

Први потпредседник Владе и министар просвете, науке и технолошког развоја  Бранко Ружић донео је одлуку о оснивању девет ресурсних центара у  Србији, као потпуно нових организационих јединица у образовном систему. Статус ресурсног центра стекле су школе  које остваруjу изузетне резултате у реализацији инклузивног образовања и васпитања деце из осетљивих група – деце са сметњама у развоју и инвалидитетом, деце миграната или из маргинализованих породица.

Са поносом можемо да кажемо да је наша установа препозната као једна од девет институција са испуњеним условима за стицање статуса ресурсног центра.

Више о овоме прочитајте на следећим линковима:

https://zelenaucionica.com/devet-skola-u-srbiji-koje-ostvaruju-izuzetne-rezultate-u-realizaciji-inkluzije-postale-su-resursni-centri/

https://mpn.gov.rs/vesti/ruzic-resursni-centri-kao-dodatna-podrska-inkluzivnom-obrazovanju/

Одлука Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школа од 21.03.2022.

На следећем линку можете видети одлуку Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школе која се односи на утвржени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе почевши од 21. марта 2022. године:

Одлука Тима

Препоруке за примену мера у установама за исхрану и смештај ученика у наредном периоду

У  наставку се налазе препоруке за примену у установама за исхрану и смештај ученика и студената током наредних недеља, које је Одељење за послове ученичког и студентског стандарда добило од релевантних институција Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“ и Завода за здравствену заштиту студената:

 С обзиром на то да епидемија COVID 19 још увек траје, као и да постоје ризици за заражавање осетљивих особа, имајући у виду најновије одлуке Кризног штаба Владе РС у смислу ублажавања мера превенције и сузбијања које су на снази, дајемо следеће мишљење о препорукама за примену у установама за смештај и исхрану ученика и студената:

  1. Препоручује се ношење заштитне маске преко уста и носа свим корисницима у ученичким и студентским  ресторанима током стајања у реду, као и у другим просторијама ученичких и студентских домова када није могуће одржавати дистанцу од 1 m од особа са којима уобичајено не долазе у блиски контакт (непознате особе). Ношење маске се нарочито препоручује у просторијама у којима није могуће проветравање природним путем.
  2. Посете и преноћишта у студентским домовима могу да се дозволе трећим лицима уз проверу температуре на уласку у студентски дом.
  3. Уколико не постоји хитна потреба, препоручујемо постепено повећање капацитета у мензама додавањем по 10% столова недељено до достизања максималног капацитета у наредних 4-5 недеља, када и престаје уобичајена сезона болести које се преносе капљичним путем (поред COVID-19, ту су и друге респираторне инфекције, нарочито грип).
  4. Препоручује се особљу запосленом у ученичким и студентским ресторанима да носе заштитну маску преко носа и уста током периода послуживања хране због продуженог боравка у просторијама у којима борави велики број непознатих особа и, самим тим, потенцијално дуготрајне изложености инфекцији.