Конкурс за пријем ученика средњих школа у установу за смештај и исхрану деце у школској 2017/2018. години, а у склопу ОШ за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић″

Koнкурс-за-пријем-у-дом-2017-2018