Курс сензорне интеграције

Учешће на курсу сензорне интеграције – УВОД У СЕНЗОРНУ ИНТЕГРАЦИЈУ (SIAT) – референт и предводник курса: Kristiane Kull-Sadacharam

Организатор:
C.S.P.E.R. – Центар за едукацију и рехабилитацију
Маршала Бирјузова 16, 11000 Београд
GSID® Gesellschaft für Sensorische Integration Jean Ayres®, Deutschland und International e.V.

Први део Курса је одржан у CSPER специјалиситичкој ординацији др Селаковић, у Београду, 01.09. – 10.09.2011. године.

Други део Курса одржан је у Заводу др Милан Зотовић у Београду, Сокобањска 13, у периоду од 28. новембра до 9. децембра 2011. године.

Овај курс обучава учеснике да користе и разумеју сензорну интеграцију и практичне тестове (СИПТ), као и друга мерења сензорног функционисања. Учесници уче да дају клијентима различите дијагнозе и дефиниције проблема, користећи се СИПТ-ом као “златним стандардом.”

Курс “СИПТ” пружа детаљну обуку за употребу и разумевање сензорне интеграције. Нагласак је на учењу како да се користи Сензорна Интеграција и Практични Тестови (СИПТ) и сродна мерења, као и како да се направе тачне клиничке опсервације.

Трећи део Курса одржан у CSPER-u од 7. маја до 11. маја 2012. године.

Овај курс пружа неопходне информације за интерпретирање стандардних и нестандардних података за процену, као и употребу ових података ради планирања стратегија интервенције.

Курс 3 пружа информације неопходне за интерпретирање података о процени, као и за употребу тих података у планирању стратегија интервенције. Посебан нагласак је на анализи и интерпретацији резултата СИПТ-a. Употреба студија показује клинички процес закључивања у интерпретацији резултата процене и коришћењу ових информација у планирању и имплементацији интервенције.

Погледајте целу галерију са курса на flickr.com:

Savladavanje-prkticno

Објашњења преузета са сајта:

http://edukacija-rehabilitacija.org/kurs-senzorne-integracije/

Јутарњи програм РТС прилог о сензорној интеграцији у Србији:

http://edukacija-rehabilitacija.org/jutarnji-program-rts-prilog-o-senzornoj-integraciji-u-srbiji/