Кадровска структура

Име и презиме Врста стручне спреме Област рада Ангажованост у школи % Ангажованост у другој школи %
Драгана Утвић дипломирани дефектолог предшколско васпитање,
рехабилитација
100
Весна Боричић дипломирани дефектолог разредна настава 100
Јелена Стевановић дипломирани дефектолог разредна настава 100
Марица Лазовић дипломирани дефектолог разредна настава 100
Слободанка Цвијовић Сарван дипломирани дефектолог разредна настава,
рехабилитација
100
Радмила Чолић Васовић дипломирани дефектолог разредна настава,
рехабилитација
100
Јасмина Пантелић дипломирани дефектолог разредна настава 100
Иванка Минић дипломирани дефектолог разредна настава 100
Јелена Јаковљевић дипломирани дефектолог разредна настава 100
Цмиљана Дивљаковић дипломирани дефектолог разредна настава 100
Миладин Златић проф. техничког образовања техничко образовање,
основе информатике и рачунарства
100
Гордан Божовић наставник физичког васпитања / васпитач физичко васпитање,
изборни спорт
100
Владислава Савић
(Соња Боричић)
професор ликовне културе ликовна култура,
секција
30
Јелена Чавић професор енглеског језика енглески језик 60 40
Снежана Шибинац дипломирани дефектолог васпитач 100
Данијела Јовановић проф. разредне наставе васпитач 100
Сандра Хаџибегић дипломирани дефектолог слушне и говорне вежбе 100
Никола Минић професор физичког васпитања васпитач 100
Александра Мутавџић дипломирани дефектолог васпитач 100
Јелена Спајић дипломирани дефектолог васпитач 100
Сандра Шоботовић дипломирани дефектолог васпитач 100
Маријана Милутиновић дипломирани дефектолог логопедски третман 100
Јелена Ерић дипломирани дефектолог разредна настава 100
Невена Комарица дипломирани дефектолог логопедски третман 100

Управа школе

Име и презиме Врста стручне спреме Послови на којима ради Ангажованост у школи % Ангажованост у другој школи %
Зорица Весовић дипломирани дефектолог директор 100
Бојана Миловановић дипломирани правник секретар 100
Роса Витезовић дипломирани економиста шеф рачуноводства 100

Производно-услужна служба

Име и презиме Врста стручне спреме Послови на којима ради Ангажованост у школи % Ангажованост у другој школи %
Миломирка Томић медицинска сестра медицинска сестра 100
Владислав Митић IV степен ложач 100
Александар Јеротијевић III степен домар / возач 100
Надежда Јелисавчић IV степен хигијеничарка 100
Данијела Лазовић IV степен хигијеничарка 100
Снежана Ивановић IV степен куварица 100
Мирјана Јелисавчић IV степен куварица 100
Ана Остојић IV степен куварица 100