Кадровска структура

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Име и презиме Врста стручне спреме Област рада Ангажованост у школи % Ангажованост у другој школи %
Драгана Утвић дипломирани дефектолог-сурдолог васпитач-предшколска група,
сензорна интеграција
100
Весна Боричић дипломирани дефектолог-сурдолог разредна настава 100
Јелена Стевановић дипломирани дефектолог-сурдолог разредна настава 100
Марица Лазовић мастер дефектолог-соматопед разредна настава 100
Слободанка Цвијовић Сарван дипломирани дефектолог-сурдолог разредна настава 100
Радмила Чолић Васовић мастер дефектолог-тифлолог наставник индивидуалне наставе 100
Јасмина Пантелић дипломирани дефектолог-сурдолог разредна настава 100
Иванка Минић дипломирани дефектолог-сурдолог наставник -говорне и
слушне вежбе, кућна
настава
100
Јелена Јаковљевић дипломирани дефектолог-олигофренолог разредна настава 100
Цмиљана Дивљаковић дипломирани дефектолог-сурдолог разредна настава 100
Миладин Златић професор техничког образовања техничко и информатичко образовање, информатика и рачунарство, техника и технологија 40  60
Гордан Божовић професор физичке културе физичко васпитање и васпитач у дому 100
Јелена Чавић професор енглеског језика енглески језик 50 50
Душица Каримановић професор енглеског језика енглески језик 20
Снежана Шибинац дипломирани дефектолог-логопед васпитач- дефектолог 100
Данијела Јовановић професор разредне наставе васпитач у дому 100
Сандра Хаџибеговић дипломирани дефектолог-сурдолог наставник индивидуалне наставе 100
Никола Минић професор физичке културе васпитач у дому 100
Александра Мутавџић дипломирани дефектолог-сурдолог васпитач-дефектолог 100
Јелена Милићевић мастер васпитач васпитач у дому 100
Немања Илић професор физичке културе васпитач у дому 100
Јелена Спајић дипломирани дефектолог-сурдолог разредна настава 100
Сандра Шоботовић дипломирани дефектолог-сурдолог наставник индивидуалне наставе 100
Маријана Милутиновић дипломирани дефектолог-логопед логопедски третман 100
Јелена Ерић дипломирани дефектолог-тифлолог разредна настава 100
Невена Комарица дипломирани дефектолог- логопед логопедски третман 100

 

 

 

Управа школе

Име и презиме Врста стручне спреме Послови на којима ради Ангажованост у школи % Ангажованост у другој школи %
Зорица Весовић дипломирани дефектолог директор 100
Бојана Петковић дипломирани правник секретар 100
Мариана Ерић Васиљевић дипломирани економиста шеф рачуноводства 100

Производно-услужна служба

Име и презиме Врста стручне спреме Послови на којима ради Ангажованост у школи % Ангажованост у другој школи %
Миломирка Томић IV степен медицинска сестра-техничар 100
Радoсав Ојданић  III степен ложач 100
Александар Јеротијевић III степен домар / возач 100
Надежда Јелисавчић II степен хигијеничарка 100
Данијела Лазовић II степен хигијеничарка 100
Снежана Ивановић III степен куварица 100
Мирјана Јелисавчић IV степен куварица 100
Ана Остојић III степен куварица 100