Опремљеност

Све просторије имају пратећу опрему по свим нормативима.

Учионице су опремљене поред општих наставних средстава и специјализованим наставним средствима и опремом. Свака учионица има рачунар, 5 учионица зидна огледала, КСАФА апарате, штампач, телевизор, ДВД плејер, синтисајзер, струњаче, лап-топ, дидактичке играчке… Учионице се користе и за индивидуалну рехабилитацију па је свака опремљена потребним средствима и дидактичким материјалима.

Сензорна соба је опремљена: ЦВЕТ 2 системом (2 ТУБУСА са различитим светлосним ефектима у комбинацији са кретањем ваздушних мехурића), рефлектор са ротационим диском, диско кугла са електромоторним погоном, аудио-ЛЕД-спот рефлектор (светлосна реакција на звук), светлећи колор прамен-сноп, арома терапијом (етерична уља), аудио опрема, вибрирајућа фотеља.

Аудиолошки кабинет поседује КСАФА апарат, аудиометар, аудио-визуелна дидактичка средства и ДВД и ЦД за слушне и говорне вежбе.

Дигитална учионица поседује 15 рачунара.

Дигитална учионица

Школа располаже површином од око 15 ари који су делом затравњени и опремљени парком за игру и рекреацију (клупе, љуљашке, клацкакице, тобоган, “дрвена кула“ за најмлађе), а поседује и кош за баскет на асфалтираном делу дворишта.

Назив просторије Број просторија Површина (м²)
Учионица 8 31,50
Аудиолошки кабинет 1 10,37
Предшколско одељење 1 21,00
Школска радионица/дигитална учионица 1 34,61
Фискултурна сала 1 480,00
Библиотека 1 10,37
Ученички клуб 1 64,78
Читаоница 1 30,00
Креативна радионица 1 26,00
Сензорна соба 1 20,00
Кухиња 1 32,28
Трпезарија 1 60,00
Просторија за медицинску сестру 1 8,00
Просторија за васпитаче 2 8,08
Гостинска соба 1 13,05
Спаваонице 10 387,17
Магацин 2 37,50
Вешерај 1 21,00
Котларница/угљарница 3 126,00
Ходници, степеништа, wс 10 387,17
Канцеларија 3 10,23
Зборница 1 30,30