Пријатељи школе

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ – СЕКТОР ЗА СТУДЕНТСКИ И УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ – ШКОЛСКА УПРАВА УЖИЦЕ

ГРАД УЖИЦЕ

ОПШТИНЕ ЗЛАТИБОРСКОГ РЕГИОНА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УЖИЦЕ

ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗЛАТИБОРСКОГ РЕГИОНА

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ:

 • ОЈ ОПШТА БОЛНИЦА УЖИЦЕ
 • ОЈ ДОМ ЗДРАВЉА УЖИЦЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ

„СПЕКТАР“ Д.О.О. ЧАЧАК

АБЦ ПРОИЗВОД

БАНКА ИНТЕСА

УНИВЕРЗАЛ БАНКА

ЈКП „НИСКОГРАДЊА“ УЖИЦЕ

КОМПАНИЈА „ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ“ АД УЖИЦЕ

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА

ШОСО „МИЛАН ПЕТРОВИЋ“ НОВИ САД

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ „ПЕТАР РАДОВАНОВИЋ“ УЖИЦЕ

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА „КОШТИЦА“ УЖИЦЕ

СРЕДЊЕ ШКОЛЕ:

 • ТЕХНИЧКА ШКОЛА УЖИЦЕ
 • ТЕХНИЧКА ШКОЛА  „РАДОЈЕ ЉУБИЧИЋ“ УЖИЦЕ
 • УМЕТНИЧКА ШКОЛА

ОСНОВНЕ ШКОЛЕ:

 • НАДА МАТИЋ
 • КРАЉ ПЕТАР I
 • СТАРИ ГРАД
 • БОГОСАВ ЈАНКОВИЋ (КРЕМНА)
 • ЈЕЗДИМИР ТРИПКОВИЋ (ЛАТВИЦА)
 • СТЕВАН ЧОЛОВИЋ (АРИЉЕ)
 • ДИМИТРИЈЕ ТУЦОВИЋ (ЧАЈЕТИНА)
 • СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ
 • МИОДРАГ МИЛОВАНОВИЋ-ЛУНЕ (КАРАН)
 • АЛЕКСА ДЕЈОВИЋ (СЕВОЈНО)
 • РАТКО ЈОВАНОВИЋ (КРУШЧИЦА)
 • ДУШАН ЈЕРКОВИЋ

УСТАНОВЕ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ:

 • БАЈИНА БАШТА
 • АРИЉЕ
 • УЖИЦЕ

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР УЖИЦЕ

МЕЂУОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА САВЕЗА ГЛУВИХ И НАГЛУВИХ ЗЛАТИБОРСКОГ ОКРУГА УЖИЦЕ

УЖИЧКО УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ ОСОБАМА СА АУТИЗМОМ

ДРУШТВО ЗА ПОМОЋ ЛИЦИМА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА „ИМПУЛС“

УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА ЗЛАТИБОСРКОГ ОКРУГА УЖИЦЕ

МЕЂУОПШТИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СЛЕПИХ УЖИЦЕ

ДРУШТВО ЗА ПОМОЋ МНРЛ „АНЂЕЛИ“

УДРУЖЕЊЕ ИНВАЛИДА ЦЕРЕБРАЛНЕ ПАРАЛИЗЕ, ДЕЧИЈЕ ПАРАЛИЗЕ И ПЛЕГИЈА УЖИЦЕ

УЖИЧКИ ЦЕНТАР ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

ОМЛАДИНА ЈАЗАС-а ЈУГОЗАПАДНЕ СРБИЈЕ

ЛОКАЛНЕ ТВ СТАНИЦЕ И МЕДИЈИ:

 • ТВ ЛАВ
 • ТВ АЛФА
 • ТВ 5

„ПИНО“ ДРВЕНЕ ИГРАЧКЕ

ПЕКАРА „ДУКАТ“ УЖИЦЕ

ПРЕДУЗЕЋЕ „БИРО СЕРВИС“ УЖИЦЕ

КЊИЖАРА „ЗВЕЗДА“ УЖИЦЕ

ДОО „ПОЛЕТ“ УЖИЦЕ

„AGE“ Д.О.О. БЕОГРАД

МЛЕКАРА „ЦГ“ УЖИЦЕ

МЛЕКАРА „МОРАВИЦА“ УЖИЦЕ

АЛЕКСАНДРА БОГИЋЕВИЋ – ДУЛАНОВИЋ – професионални фотограф

СТКР „КВИСКО“ УЖИЦЕ

МЕСАРА „АКВАРИЈУМ“ УЖИЦЕ

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „ЕГАЛ“ УЖИЦЕ

АМБАСАДА КРАЉЕВИНЕ ХОЛАНДИЈЕ

НАВИЈАЧИ ФК „СЛОБОДА“ – FREEDOM FIGHTERS

ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО УЖИЦЕ