Организациона шема

Предшколско образовање и васпитање - предшколски програм
– припремни предшколски програм
Основна школа Редовна и изборна настава за децу:
– са оштећењем слуха
– са оштећењем у менталном развоју
– са оштећењем вида
– са вишеструким сметњама у развоју
– са сметњама из спектра аутизма
– са сметњама у говорно-језичком развоју
– са специфичним сметњама у развоју
– са сметњама у области емоционалних функција и понашања- са моторичким поремећајима

– са хроничним болестима

Рехабилитација - рана интервенција
– слушне и говорне вежбе
– логопедске вежбе
– вежбе психомоторике
– сензорне стимулације (сензорна соба)
Услуге центра - процена способности
– смештај деце и родитеља у току опсервације
– подршка деци у вртићима
– подршка ученицима у редовним основним школама
– подршка васпитачима у изради ИОП-а
– подршка наставницима и професорима у изради ИОП-а
– програм помоћи родитељима
– превоз деце
Продужени боравак - корепетиција наставе
– помоћ у учењу деце из редовних основних школа
– помоћ у учењу деци из средњих школа
– учешће у секцијама и другим облицима ваннаставне активности
Дом - васпитни рад: учење, развијање личности и социјалног сазнања, слободне активности
– здравствена заштита
– праћење учења и понашања у школи коју похађа