ОБАВЕШТЕЊЕ О БЕСПЛАТНИМ УЏБЕНИЦИМА ЗА 2023/2024. ГОДИНУ

Министарство просвете планира да у складу са Одлуком Владе Републике Србије број: 401-2079/2023 од 16.03.2023. године, обезбеди бесплатне уџбенике и друга наставна средства из уџбеничких комплета које су школе одабрале да користе у настави у школској 2023/2024. години за ученике основних школа.

Циљ је да се у школској 2023/2324. години, а у складу са средствима из буџета за 2023. годину у оквиру Програмске активности Набавка наставних средстава за ученике, полазнике и установе, обезбеде бесплатни уџбеници за што већи број ученика основних школа.

За ученике који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном  образовном плану (ИОП1, ИОП2) није потребна посебна документација, јер школа поседује податке о наведеним ученицима.