Обавештење о онлајн тестирању ученика осмог разреда – прилагођавање ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом

ОСНОВНА ШКОЛА
ШКОЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ УЧЕНИКА СА СМЕТЊАМА У РАУВОЈУ И ИНВАЛИДИТЕТОМ
- директору
      ПРЕДМЕТ: Додатне информације у вези са обавештењем о онлајн тестирању ученика    осмог разреда – прилагођавање ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом
Поштована/-и,
     У складу са инструкцијама које су школама прослеђене дописом „Онлајн тестирање за ученике 8. разреда – први пробни завршни испит“ који је посредством школских управа прослеђен 7.04.2020. године, све школе најпре да провере  да ли имају ученике који могу да се укључе у израду пробног теста преко онлајн платформе на начин који је наведен у допису (првенствено ученици који се образују по ИОП1, који имају техничких услова и којима је приступачан тест у оваквом формату).
     Током овог пробног теста од школе се не очекује цео уобичајени дијапазон додатног прилагођавања испита и испитне процедуре за ученике који се образују по ИОП2:  значи, није потребно прилагођавање нити израда посебних тестова за завршни испит од стране школе коју ученик похађа у складу са образовним исходима у ИОП-у, међутим, могу се прилагодити технички услови задавања теста, просторни услови и подршка од стране других особа, пре свега родитеља/старатеља при попуњавању теста. Дакле, све што наставници и тим за инклузивно образовање школе процене да је корисна препорука за родитеље како би они пружили подршку ученику, потребно је родитељима/старатељима пренети као јасну инструкцију како, када и у којој мери треба/могу да буду подршка ученику у спровођењу самог испита.
     У допису који је стигао школама објашњено је да за ученике који немају приступ интернету могу да се користе штампани материјали уколико се могу доставити ученику, па и ову могућност треба размотрити и користити код ученика који се образују по ИОП2 (штампање већим фонтом и слично).
     И на крају, желимо да нагласимо да је сврха пробног теста да се ученицима помогне у самопроцени знања, као и да се што боље припреме за завршни испит. Због тога је важно да након спровођења испита сваки ученик има могућност да са наставником из школе  продискутује своје одговоре, и од наставника добије јасне препоруке за даљи рад.
     Са друге стране, поред процене знања ученика, за наставнике ће ово бити и провера делотворности самих стратегија прилагођавања за сваког ученика, као и могућност да размотре потребу и начин прилагођавања теста који ће бити припремљен за завршни испит за ученике који похађају наставу по ИОП2.

Срдачно,

Министарство просвете, науке и технолошког развоја
    ШУ Ужице
Видовданска 34
  31000 Ужице
тел.031/513-092