Обавештење о раду Интерресорне комисије у току ванредног стања

Обавештење о раду Интерресорне комисије у току ванредног стања

Родитељи којима је неопходно мишљење Интерресорне комисије за меру/мере додатне подршке које се, у складу са прописима, реализују на основу мишљења Комисије, могу поднети захтев поштом или путем имејла са документцијом неопходном за доношење мишљења по захтеву.

За више информација можете погледати на сајту Града Ужица:

Обавештење о раду интерресорне комисије