ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ, ШКОЛСКА 2021/2022.ГОДИНЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ, ШКОЛСКА 2021/2022.ГОДИНЕ

 

  Документа за упис у припремни предшколски програм:

Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику (Интерресорна комисија)

- Доказ о пребивалишту родитеља/старатеља

- Извод из матичне књиге рођених

 

  Документа за упис у основну школу:

– Уверење о похађању припремног предшколског програма

Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику(Интерресорна комисија)

Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта) и упис.

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2021/22. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2014. до 28. фебруара 2015. године.

Установа такође пружа додатну подршку (дефектолошки и логопедски третмани) која се остварује и кроз програмске активности подстицања сензорно-перцептивних, базичних и виших моторичких функција, когнитивних способности, вербалне и невербалне комуникације, социјалних, концептуалних и практичних адаптивних вештина. Додатна подршка је усмерена и на ученике из других основних школа са територије Златиборског округа, уз мишљење интерресорне комисије (Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику).

Простор у коме се пружа додатна подршка, опрема и материјали су приступачни деци и ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

Детаљне информације о Школи и нашим услугама можете погледати на сајту  www.mvmatic.edu.rs