ОБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ, ШКОЛСКА 2023/2024.ГОДИНЕ

Документа за упис у припремни предшколски програм:

– Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику (Интерресорна комисија)

 

Документа за упис у први разред основне школе:

– Уверење о похађању припремног предшколског програма

– Мишљење комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику(Интерресорна комисија)

Преко апликације еУпис извршиће се повлачење података о ученику (извод из матичне књиге рођених, евиденције пребивалишта) и упис.

 

У први разред уписује се свако дете које до почетка школске године има најмање шест и по, а највише седам и по година. У школској 2023/24. години, упис у први разред обавезан је за сву децу рођену од 1. марта 2016. до 28. фебруара 2017. године.

Изузетно, када је то у најбољем интересу детета, школа може да одложи упис детета у први разред за годину дана, а на основу мишљења интерресорне комисије, које садржи доказе о потреби одлагања и предлог мера за додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету у периоду до поласка у школу.

Наша установа је добила статус ресурсног центра.

Ресурсни центар нуди услуге:
-дефектолошке процене
-рану интервенцију
-укључивање деце у индивидуалне логопедско-дефектолошке третмане
-подршку деци са сметњама у развоју који су укључени у вртиће и школе
-подршку васпитачима, наставницима и стручним сарадницима
-индивидуалну подршку у соби за сензорну интеграцију
-реедукацију психомоторике
-индивидуалну подршку у сензорној соби