Основна школа

Редовна и изборна настава за децу:

 • Са оштећењем слуха
 • Са оштећењем у менталном развоју
 • Са оштећењем вида
 • Са вишеструким сметњама у развоју
 • Са сметњама из спектра аутизма
 • Са сметњама у говорно-језичком развоју
 • Са специфичним сметњама у развоју
 • Са сметњама у области емоционалних функција и понашања
 • Са моторичким поремећајима
 • Са хроничним болестима

Основна школа - Учионица

Васпитно образовни програм:

А. Обавезни наставни предмети

Школа од школске 2010/2011. године ради на основу Закона о основама система образовања и васпитања, члан Закона 77, по ИОП за свако дете. Пружа подршку редовним школама, члан Закона 27 и члан Закона 66.

Б. Обавезни изборни наставни предмети

 • Верска настава / грађанско васпитање
 • Физичко васпитање / изборни спорт

Ц. Изборни наставни предмети

 • Чувари природе
 • Свакодневни живот у прошлости
 • Цртање, сликање и вајање
 • Информатика и рачунарство
 • Шах
 • Домаћинство
 • Фонетска ритмика

Ликовна секција

Ваннаставне активности: ликовна секција, креативна радионица, вез и ткање, спортска секција, музичко-ритмичка секција, информатичка секција, драмска секција, кулинарска секција, еколошка секција, цвећарска секција и секција „Покажи шта знаш“.

Специјализовани простори: аудиолошки кабинет, сензорна соба, дигитална учионица, учионице са специјализованом опремом.