После школе

После часова, живот и рад у школи се наставља. Ученици имају обезбеђен оброк, организоване игре и одмор у клубу, рад у многобројним секцијама и радионицама…

КРЕАТИВНА РАДИОНИЦА

има за циљ развијање интересовања и љубави према креативном раду кроз откривање и упознавање нових техника материјала, метода и поступака рада. У оквиру својих активности предвиђено је учешће на конкурсима, промоцијама и на продајним изложбама.

ВЕЗ И ТКАЊЕ

Циљ ове секције је овладавање техникама веза и ткања, развој моторичких способности прстију и шака, развијање естетских осећања код ученика кроз неговање и очување традиције.

ДРАМСКА СЕКЦИЈА

Рад секције се организује периодично, према календару школских активности. Ученици припремају тачке и представе у оквиру школе поводом обележавања појединих важних датума и догађаја.

ИНФОРМАТИЧКА СЕКЦИЈА

Има за циљ да кроз упознавање деце са рачунаром и његовим основним операцијама омогући њихову примену у свакодневном животу.

Рачунарска учионица - информатичка секција

РИТМИЧКО – МУЗИЧКА СЕКЦИЈА

Основни циљ је упознавање деце са звуком, звучним појавама, увођење деце у свет музике, трајања ритма као квалитета звука, упознавање са музичким инструментима и са основама музичког стваралаштва.

Музичко - ритмичка секција - хармоника