Предшколско

Програм:

  • за децу са смањеним интелектуалним способностима
  • за децу са оштећењем слуха
  • за децу са оштећењем вида
  • за децу са аутизмом
  • за децу са вишеструким сметњама
  • за децу са развојним сметњама

Узраст: од рођења до поласка у школу.

Предшколско - Учионица

Васпитно образовни програм: сензимоторни и психомоторни развој, развој говора и језика, основни математички појмови, упознавање природе друштвене средине, самопослуживање и страње о себи, ликовно васпитње, музичко васпитање, физичко васпитање.

Активности: вежбе реедукације психомоторике, логопедске вежбе, сензорне стимулације у сензорној соби.

Програм се реализује као: целодневна настава, полудневна настава, индивидуални рад.

Дидактичке играчке

Корисни линкови:

https://sites.google.com/site/orlklinika/decija-kuca

http://www.logopedi.rs/

http://edukacija-rehabilitacija.org/jutarnji-program-rts-prilog-o-senzornoj-integraciji-u-srbiji/

http://www.fit.edu/bst/?gclid=CI2Lo_XG4bACFUrP3wod9CRszQ

http://www.bgdhiporehabilitacija.org.rs/

http://www.mpn.gov.rs/sajt/page.php?page=237

http://www.dils.gov.rs/documents/filesEducation/mart2011/Spisak%20clanova%20i%20koordinatora%20IRK.pdf