Курс сензорне интеграције

Учешће на курсу сензорне интеграције – УВОД У СЕНЗОРНУ ИНТЕГРАЦИЈУ (SIAT) – референт и предводник курса: Kristiane Kull-Sadacharam

Организатор:
C.S.P.E.R. – Центар за едукацију и рехабилитацију
Маршала Бирјузова 16, 11000 Београд
GSID® Gesellschaft für Sensorische Integration Jean Ayres®, Deutschland und International e.V.

Настави…

Развојни Монтесори материјали

Развојни Монтесори материјали у функцији Припремног предшколског програма.

Аутори програма: Ержебет Бедросиан, спец. предшколске педагогије – Дајана Шимић, Данијела Грешак, Снежана Пантелић – Монтесори васпитачи.

Организација која подржава програм: Монтесори друштво Србије.

Монтесори програм 2012

Акредитовани семинар „Модуларни програм“

Акредитовани семинар „Модуларни програм“ из каталога одобрених програма стручног усавршавања за школску 2011./2012. годину (Каталог, редни број 103.)

Координатор: Драган Маринчић

Акредитовани семинар - Модуларни програм

Међународно студијско путовање у Хрватску

Међународно студијско путовање „Одгојно-образовно укључивање у Републици Хрватској“ (школе у Ријеци, Опатији и Пули).

Стручни скуп је намењен едукацијским рехабилитаторима запосленим у посебним установама у Републици Србији.

Водитељ: Роберт Цимперман

Међународно студијско путовање у Хрватску