Јавна набавка мале вредности – набавка електричне енергије 2014.

Школа је покренула поступак јавне набавке мале вредности – за набавку електричне енергије за 2014. годину. Позив за подношење понуда и конкурсну документацију можете преузети овде: