Коначна ранг листа за пријем ученика у дом за 2014/2015.

Коначна ранг листа 2014/2015 (обавезно прочитајте обавештење):

Конкурс за пријем ученика у дом за 2014/2015

Преузмите документацију везану за Конкурс за пријем у дом основне школе за образовање ученика са сметњама у развоју „Миодраг В. Матић“ Ужице, објављен у Просветном прегледу, маја 2014. године.

Коначна ранг листа примљених ученика за смештај и исхрану за школску 2013/2014


Закључивање уговора о смештају и исхрани ученика у Дом вршиће се од 01.09.2013. године, од 8 до 19 часова. Уговор се закључује са родитељима или старатељима ученика.

Приликом закључивања уговора потребно је:

 1. Лекарско уверење о здравственом стању ученика са назнаком да је здравствено способан за боравак у установи за колективни смештај – не старије од 15 дана;
 2. Уплата за септембар 3.900,00 динара.

Конкурс за пријем ученика средњих школа у РС у установе за смештај и исхрану ученика за школску 2011/2012

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

 • за прву расподелу – од 6. до 14. јула 2012. године,
 • за преостала слободна места – од 27. до 31. августа 2012. године,
 • за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 27. до 31. августа 2012. године.

Потребна документа (обавезна конкурсна документација):

 • оверена фотокопија сведочанства о завршеној ОШ (за ученике уписане у I разред средње школе);
 • оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике уписане у II, III, IV разред средње школе);
 • уверење о приходима по члану породице;
 • лекарско уверење, не старије од 15 дана (оверена фотокопија)
 • извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија)

Конкурс за пријем ученика средњих школа у РС у установе за смештај и исхрану ученика за 2011./2012.

Капацитет места у Дому: 43 места

 • мушких 26 места
 • женских 17 места

 

Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

 • за прву расподелу – од 12. до 19. јула 2011. године
 • за преостала слободна места – од 23. до 27. августа 2011. године

 

Потребна документа (обавезна конкурсна документација):

 • оверена фотокопија сведочанства о завршеној ОШ (за ученике уписане у I разред средње школе)
 • оверена фотокопија сведочанства о завршеном претходном разреду (за ученике уписане у II, III, IV разред средње школе)
 • уверење о приходима по члану породице
 • лекарско уверење не старије од 15 дана (оверена фотокопија)
 • извод из матичне књиге рођених (оверена фотокопија)