Коначна ранг листа за пријем ученика у дом за 2014/2015.

Коначна ранг листа 2014/2015 (обавезно прочитајте обавештење):

Коначна ранг листа примљених ученика за смештај и исхрану за школску 2013/2014


Закључивање уговора о смештају и исхрани ученика у Дом вршиће се од 01.09.2013. године, од 8 до 19 часова. Уговор се закључује са родитељима или старатељима ученика.

Приликом закључивања уговора потребно је:

  1. Лекарско уверење о здравственом стању ученика са назнаком да је здравствено способан за боравак у установи за колективни смештај – не старије од 15 дана;
  2. Уплата за септембар 3.900,00 динара.