Унутаршколско усавршавање у Чајетини

Дана 20.11.2017. године је одржано предавање за запослене из Основне школе „Димитрије Туцовић“, у Чајетини, у оквиру унутаршколског усавршавања. Тема је “ Тешкоће у савладавању почетног читања и писања „, а предавачи су дефектолог Весна Боричић и логопед Ружица Филиповић.

3