Услуге

СЕРВИСНЕ УСЛУГЕ

 • процена способности
 • смештај деце и родитеља у току опсервације
 • организовани превоз деце
 • подршка деци у вртићима
 • подршка ученицима у редовним основним школама
 • подршка васпитачима у изради ИОП-а
 • подршка наставницима и професорима у изради ИОП-а
 • програм помоћи родитељима.

 

РЕХАБИЛИТАЦИЈА

 • рана интервенција
 • слушне и говорне вежбе
 • логопедске вежбе
 • вежбе психомоторике (вежбе за латералност, вежбе за недозрелу психомоторну организованост, контроле тела у целини, вежбе диспраксије, вежбе за смањену могућност одржавања равнотеже тела, вежбе за дисграфију, вежбе код примарног дечијег аутизма, општу развојну дисхармонију, вежбе за хиперкинетичко понашање…)
 • сензорне стимулације (сензорна соба)

ПРОДУЖЕНИ БОРАВАК

 • корепетиција ученика основне школе
 • помоћ у учењу ученицима редовне школе који раде по ИОП-у
 • учешће у секцијама и ваннаставним активностима