Дани дефектолога 2022.

Дани дефектолога, међународна стручно-научна конференција, одржана је од 17. до 20. фебруара 2022. године на Златибору, у организацији Друштва дефектолога Србије и Универзитета у Београду – Факултета за специјалну едукацију и рехабилитацију. На конференцији се сваке године окупља велики број учесника који имају прилику да прошире и размене своја знања из области образовања, здравства и рехабилитације, социјалне заштите, као и превенције и третмана поремећаја понашања.
Централна тема Конференције од ове године носи име : „Теорија и пракса специјалне едукације и рехабилитације – данас“.
Наша школа је учествовала у Панел дискусији о улози Специјалних школа у пружању додатне подршке деци и ученицима са сметњама и тешкоћама у развоју.
                                3    2
     1           4